Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Marcin Płodzień

2019

 1. Burek J., Płodzień M., Tymczyszyn J., Szajna A.: Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na proces frezowania stopu aluminium AlZn5.5MgCu, 2019, MECHANIK, z.7, s.418-420
 2. Burek J.; Plodzien M.; Zylka L.; Sulkowicz P.: High-performance end milling of aluminum alloy: Influence of different serrated cutting edge tool shapes on the cutting force, 2019, Advances in Production Engineering & Management,Vol. 14, No.4, pp. 494–506, https://doi.org/10.14743/apem2019.4.344

2018

 1. Gdula M., Burek, Żyłka Ł., Płodzień M.: Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade. 2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.146-157
 2. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Sułkowicz P.: The influence of the cutting edge shape on high performance cutting. 2018, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, t.90, z.1, s.134-145
 3. Płodzień M., Burek J., Żyłka Ł.: Wpływ sposobu chłodzenia na wysokowydajną obróbkę stopu AlZn5.5MgCu. 2018, MECHANIK, z.10, s.883-885
 4. Żyłka Ł., Płodzień M., Babiarz R.: The influence of grinding speed on the creep-feed grinding process. 2018, Journal of Mechanical and Energy Engineering, Vol. 2(42), No. 4, s. 285-290
 5.  Burek J., Babiarz R. , Płodzień M., Buk J.: Wpływ dosuwu elektrody w wykończeniowej obróbce WEDM na parametry jakościowe zamka wirnika, 2018, MECHANIK, z.10, s.915-917

2017

 1. Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Sułkowicz P., Pasierb M.: Zastosowanie CO2 jako chłodziwa w procesie toczenia. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 295, Mechanika 89, RUTMech, t. XXXIV, z. 89 (3/17), lipiec-wrzesień 2017, s. 401-408
 2. Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Sułkowicz P., Bobko W., Rembiasz R.: Zużycie ściernicy w szlifowaniu CFG. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 295, Mechanika 89, RUTMech, t. XXXIV, z. 89 (3/17), lipiec-wrzesień 2017, s. 409-416
 3. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P., Buk J.: Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na składowe siły skrawania i amplitudy przyspieszenia drgań, Mechanik nr 11/2017, s. 971-973
 4. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P., Buk J.: Wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na proces odprowadzania wiórów ze strefy skrawania, Mechanik nr 11/2017, s. 962-964
 5. Burek J., Buk J., Płodzień M., Sułkowicz P., Sałata M.: Aplikacja modułu Motion Simulation systemu NX9 w konstruowaniu elementów układu kinematycznego obrabiarek, 2017, MECHANIK, t.90, z.1, s.38-39, ISBN/ISSN: 0025-6552
 6. Burek J., Babiarz R., Buk J., Płodzień M., Sułkowicz P.: Dokładność obróbki w procesie wycinania elektroerozyjnego elektrodami o różnych średnicach, 2017, MECHANIK, t.90, z.11, s.1000-1002, ISBN/ISSN: 0025-6552
 7. Burek J., Sułkowicz P., Babiarz R., Płodzień M.: Szlifowanie wzdłużno-kształtowe wałków ściernicą profilową typu 1F1, 2017, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, t.XXXIV, z.89 (4/17), s.449-456, ISBN/ISSN: 0209-2689
 8. Płodzień M.: Wpływ zarysu i kąta pochylenia krawędzi skrawającej oraz sposobu chłodzenia na wysokowydajną obróbkę stopu AlZn5.5MgCu, 2017, rozprawa doktorska

 Uzyskane patenty:

 1. Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.: Uchwyt do mocowania i pozycjonowania dyszy chłodziwa w procesie szlifowania.

2016

 1. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Szajna A.: Analiza sztywności frezu trzpieniowego. 2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1520-1521. ISBN/ISSN: 0025-6552.
 2. Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł.: Wpływ profilu zarysu falistego ostrza freza na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium. 2016, MECHANIK, t.89, z.8-9, s.1220-1221. ISBN/ISSN: 0025-6552.
 3. Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł.: Wpływ modyfikacji zarysu ostrza freza na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium. 2016, MECHANIK, t.89, z.8-9, s.1218-1219. ISBN/ISSN: 0025-6552.
 4. Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł., Buk J.: Wpływ zarysu ostrza freza na kształtowanie wiórów w wysokowydajnym frezowaniu stopu aluminium. 2016, MECHANIK, t.89, z.8-9, s.1216-1217. ISBN/ISSN: 0025-6552.
 5. Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł., Sułkowicz P.: Modyfikacja przerywanego zarysu ostrza freza dla wysokowydajnego frezowania stopów aluminium. 2016, MECHANIK, t.89, z.8-9, s.1214-1215. ISBN/ISSN: 0025-6552.
 6. Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P.: Wpływ warunków czyszczenia ściernicy na jakość szlifowanej powierzchni. 2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1400-1401. ISBN/ISSN: 0025-6552.
 7. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M.: Geometria frezów do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium. 2016, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, z. 5-6, s.24-28. ISBN/ISSN: 1895-6408.
 8. Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P., Sałata M.: Pomiar odchyłki profilu zamka łopatki wirnika na konturografie, 2016, MECHANIK, t.89, z.11, s.1638-1639, ISBN/ISSN: 0025-6552
 9. Burek J., Buk J., Sułkowicz P., Płodzień M., Misiura J.: Wpływ zużycia frezu obwiedniowego na wybrane parametry jakościowe koła zębatego, 2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1470-1471, ISBN/ISSN: 0025-6552
 10. Burek J., Buk J., Płodzień M., Misiura J.: Dokładność obróbki obwiedniowej frezem ze stali szybkotnącej i węglików spiekanych, 2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1468-1469, ISBN/ISSN: 0025-6552
 11. Burek J., Sałata M., Płodzień M.: Wpływ zarysu łamacza wiórów na siły skrawania w obróbce stopu aluminium, 2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1438-1439, ISBN/ISSN: 0025-6552
 12. Burek J., Sałata M., Płodzień M.: Wpływ kąta pochylenia rowka wiórowego na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium, 2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1436-1437, ISBN/ISSN: 0025-6552
 13. Burek J., Buk J., Płodzień M., Sałata M.: Programowanie automatyczne wycinarki elektroerozyjnej z wykorzystaniem modułu WEDM , 2016, MECHANIK, t.89, z.3, s.216-217, ISBN/ISSN: 0025-6552
 14. Kawalec A., Płodzień M.: Uproszczony dwuwymiarowy model ugięć cienkiej ścianki wywołanych siłą odporową od frezu, 2016, MECHANIK, t.89, z.10, s.1524-1525, ISBN/ISSN: 0025-6552
 15. Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P. : Wpływ strategii wycinania elektroerozyjnego na dokładność zamka łopatki wirnika, 2016, APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA, t.21, z.1, s.16-21, ISBN/ISSN: 1426-9600
 16. Burek J., Buk J., Płodzień M., Turek P.: Pomiar odchyłek geometrycznych wyrobów o kształcie walcowym na okrągłościomierzu po wycinaniu WEDM, 2016, PRZEGLĄD MECHANICZNY, t.LXXV, z.12, s.25-28, ISBN/ISSN: 0033-2259
 

2015

 1. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Buk J.: Analiza odkształcenia cienkiej ścianki w systemie NX w obróbce HPC. 2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-13
 2. Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M., Sułkowicz P.: Nadzorowanie stanu ściernicy w szlifowaniu CFG z wykorzystaniem sygnałów akustycznych. 2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.1-3, ISBN/ISSN: 0025-6552
 3. Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R., Baran B.: Projekt i analiza MES dysz kształtowych chłodziwa do szlifowania zamka łopatki silnika lotniczego. 2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.270-276, ISBN/ISSN: 0025-6552
 4. Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Stasiło R., Górecki Ł.: Wpływ ciśnienia i kąta podawania strugi chłodziwa na proces szlifowania CFG stopu Inconel 718. 2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.382-386, ISBN/ISSN: 0025-6552
 5. Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Bazan A., Gaweł M.: Badania procesu czyszczenia ściernicy w szlifowaniu CFG stopu Inconel 718. 2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.387-391, ISBN/ISSN: 0025-6552
 6. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.: Wpływ zarysu linii ostrza frezu na siłę skrawania w procesie wysokowydajnej obróbki stopu AlZn5.5MgCu. 2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.275-283, ISBN/ISSN: 0025-6552
 7. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na składowe siły skrawania w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718. 2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.764-774, ISBN/ISSN: 0025-6552
 8. Hurey I., Sęp J., Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.: Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych. 2015. Projekt badawczy
 9. Płodzień M., Żyłka Ł.: Metodyka projektowania wysokociśnieniowych dysz chłodziwa. 2015, MECHANIK, t.88, z.12/CD, s.51-56, ISBN/ISSN: 0025-6552
 10. Budzik G., Burek J., Dziubek T., Gdula M., Płodzień M., Turek P.: Analiza dokładności modelu kości jarzmowej wykonanego na 5-osiowym centrum obróbkowym, 2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-12, ISBN/ISSN: 0025-6552
 11. Burek J., Gdula M., Płodzień M., Buk J., Kształtowanie zarysu zęba koła zębatego w programowaniu dialogowym i parametrycznym, 2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-14, ISBN/ISSN: 0025-6552
 12. Burek J., Gdula M., Misiura J., Płodzień M., Buk J.: Wpływ kroku liniowego ścieżki narzędzia w obróbce 5-osiowej na dokładność wykonania pióra łopatki, 2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-10, ISBN/ISSN: 0025-6552
 13. Burek J., Żurawski K., Płodzień M., Misiura J., Żurek P.: Badania technologiczne wpływu kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo-kształtową powierzchni prostokreślnych, 2015, MECHANIK, t.88, z.2/CD, s.1-13, ISBN/ISSN: 0025-6552
 14. Burek J. , Babiarz R., Sałata M., Płodzień M.:Wpływ siły szlifowania na odkształcenia sprężyste długich frezów pełnowęglikowych, 2015, MECHANIK, t.88, z.8-9/CD, s.55-58, ISBN/ISSN: 0025-6552

2014

 1. Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.: Porównanie przeciwbieżnego i współbieżnego szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopu Inconel. 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.349-351, ISBN/ISSN: 0025-6552
 2. Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.: Wpływ procentowej zawartości ziaren Cubitron w ściernicach z ziarnami z elektrokorundu na przebieg i wynik procesu szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopu Inconel. 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.352-355, ISBN/ISSN: 0025-6552
 3. Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.: Koncepcja budowy układu wysokociśnieniowego chłodzenia procesu szlifowania stopów lotniczych. 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.4-7, ISBN/ISSN: 0025-6552
 4. Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.: Badania wpływu parametrów doprowadzania chłodziwa na proces szlifowania CFG stopu Inconel. 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.1-3, ISBN/ISSN: 0025-6552
 5. Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R.: Konstrukcja i obliczenia dysz wysokociśnieniowych stosowanych w szlifowaniu CFG stopów lotnicznych. 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.280-283, ISBN/ISSN: 0025-6552
 6. Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.: Kształtowanie chropowatości powierzchni w szlifowaniu stopu Inconel z posuwem pełzającym [w:] Modelowanie warstwy wierzchniej: monografia, (pod red.) Zaborowski T. 2014, Gorzów Wielkopolski: INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK., s.105-116, ISBN/ISSN: 978-83-64249-11-2
 7. Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M., Krok M.: Wysokociśnieniowe chłodzenie procesu szlifowania stopu Inconel 718 [w:] Zarządzanie technologią: monografia, (pod red.) Zaborowski T. 2014, Gorzów Wielkopolski: INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK., s.75-89, ISBN/ISSN: 978-83-64249-16-7
 8. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ kinematyki 5-osiowego frezowania na chropowatość pióra łopatki. 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.437-444, ISBN/ISSN: 0025-6552
 9. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Babiarz R., Gdula M.: Obróbka wysoko wydajna cienkościennych struktur aluminiowych. 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.281-288, ISBN/ISSN: 0025-6552
 10. Osiak P., Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R.: Wpływ mocowania frezu na wysokowydajną obróbkę stopów aluminium. 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.239-246, ISBN/ISSN: 0025-6552
 11. Burek J., Płodzień M., Turek P., Gdula M., Żurawski K.: Wieloosiowe kształtowanie stożkowych kół zębatych w systemie NX, 2014, MECHANIK, t.87, z.2/CD 36, s.1-8, ISBN/ISSN: 0025-6552
 12. Burek J., Gdula M., Płodzień M., Żurawski K., Żurek P.:Pozycjonowanie narzędzi w obróbce pięcioosiowej z wykorzystaniem systemu CAM Hypermill, 2014, MECHANIK, t.87, z.2/CD , s.1-11, ISBN/ISSN: 0025-6552
 13. Burek J., Żurek P., Płodzień M., Misiura J., Żurawski K.: Wpływ strategii obróbki na dokładność kształtową przy pięcioosiowym frezowaniu elementów cienkościennych frezem kulistym, 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.273-280, ISBN/ISSN: 0025-6552
 14. Burek J., Buk J., Płodzień M., Misiura J.:Wpływ posuwu osiowego frezu na chropowatość powierzchni bocznej zęba przy frezowaniu diagonalnym, 2014, MECHANIK, t.87, z.8-9/CD, s.429-436, ISBN/ISSN: 0025-6552

2013

 1. Żyłka Ł., Babiarz R., Płodzień M.: Zużycie krawędziowe ściernicy w procesie szlifowania uzębień. 2013, MECHANIK, t.86, z.8-9/CD, s.516-523, ISBN/ISSN: 0025-6552
 2. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej. 2013, MECHANIK, t.86, z.8-9/CD, s.177-184, ISBN/ISSN: 0025-6552
 3. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.: Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysokowydajnego frezowania stopów aluminium. 2013, MECHANIK, t.86, z.8-9/CD, s.547-554, ISBN/ISSN: 0025-6552
 4. Żyłka Ł., Płodzień M.: Stabilność 5-osiowego frezowania stopów aluminium. 2013, MECHANIK, t.86, z.2/CD, s.1-12, ISBN/ISSN: 0025-6552
 5. Płodzień M., Babiarz R., Mazur D., Żyłka Ł.: Sterowanie adaptacyjne procesem frezowania HPC. 2013, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, t.59, z.10, s.1140-1142, ISBN/ISSN: 0032-4140
 6. Burek J., Żurawski K. , Płodzień M., Żurek P.: Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego, 2013, MECHANIK, t.86, z.8-9/CD, s.11-18, ISBN/ISSN: 0025-6552.
 7. Burek J., Żurek P., Płodzień M., Żurawski K.:Badanie wpływu kątów pochylenia, wyprzedzenia oraz opóźnienia narzędzia na chropowatość powierzchni podczas frezowania pięcioosiowego stopów aluminium frezem kulistym, 2013, MECHANIK, t.86, z.8-9/CD, s.19-24, ISBN/ISSN: 0025-6552
 8. Burek J., Płodzień M., Bazan A., Turek P.: Optyczna metoda rekonstrukcji geometrii zębów - Focus Variation, 2013, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, t.59, z.10, s.1133-1135, ISBN/ISSN: 0032-4140

2012

 1. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M.: Wysoko wydajna obróbka części ze stopów aluminium o złożonych kształtach. 2012, MECHANIK, t.85, z.7, s.542-549, ISBN/ISSN: 0025-6552

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję